Zatrudnienie

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie pielęgniarki – praca w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii, w I Oddziale Chorób Wewnętrznych, w II Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Bloku Operacyjnym.
Kontakt: Naczelna Pielęgniarka tel. 52 35 45 297.

czwartek, 15 lipca 2021

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. (52) 35 45 320

08.04.2021 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – praca w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz lekarzy zdecydowanych specjalizować się w ww zakresie.

Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. (52) 35 45 320

31.03.2021 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie konserwatora urządzeń teletechnicznych.

Kontakt: Główny Specjalista ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. 52 35 45 277

25.03.2021 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie konserwatora urządzeń elektroenergetycznych.

Kontakt: Główny Specjalista ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. 52 35 45 277

08.02.2021 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie konserwatora aparatury medycznej.

Kontakt: Główny Specjalista ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. 52 35 45 277

12.01.2021 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie diagnostów laboratoryjnych - praca w Zakładzie Anatomii Patologicznej.

Kontakt: Kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej tel. 52 35 45 229

31.12.2020 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie chirurgii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej.

Kontakt: Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego tel. 52 35 45 325

31.12.2020 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego i udzielania konsultacji psychiatrycznej pacjentom hospitalizowanym w oddziałach Szpitala.

Kontakt: Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego tel. 52 35 45 325

31.12.2020 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie diagnostów laboratoryjnych – praca w Banku Krwi z Pracownią Serologiczną.
Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. 52 35 45 320
Więcej artykułów…