Zatrudnienie

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie konserwatora urządzeń elektroenergetycznych.

Kontakt: Główny Specjalista ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. 52 35 45 277

08.02.2021 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie konserwatora aparatury medycznej.

Kontakt: Główny Specjalista ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. 52 35 45 277

12.01.2021 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie diagnostów laboratoryjnych - praca w Zakładzie Anatomii Patologicznej.

Kontakt: Kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej tel. 52 35 45 229

31.12.2020 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie chirurgii w Poradni Chirurgii Stomatologicznej.

Kontakt: Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego tel. 52 35 45 325

31.12.2020 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego i udzielania konsultacji psychiatrycznej pacjentom hospitalizowanym w oddziałach Szpitala.

Kontakt: Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego tel. 52 35 45 325

31.12.2020 r.

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie diagnostów laboratoryjnych – praca w Banku Krwi z Pracownią Serologiczną.
Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. 52 35 45 320

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni pilnie lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii – praca w Oddziale Neurologicznym i Udarowym oraz lekarzy zdecydowanych specjalizować się w ww zakresie. Kontakt: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa/Naczelny Lekarz Szpitala tel. (52) 35 45 320

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie alergologii dziecięcej - praca w Poradni Alergologiczno-Pulmonologicznej Dla Dzieci.
Kontakt: Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego tel. (52) 35 45 325

Środa, 9 października 2019

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub lekarzy w trakcie ww. specjalizacji.
Oferty prosimy składać pod ww adres.
Kontakt telefoniczny: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa-Naczelny Lekarz Szpitala nr tel. 523545320

Czwartek, 19 września 2019

Szpital zatrudni

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki - praca w Poradni Okulistycznej.
Kontakt: Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego tel. (52) 35 45 325
Środa, 10 lipca 2019
Więcej artykułów…