Zakres Świadczonych Usług
Zakres i rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w ramach umów zawartych z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2019 rok


Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach świadczeń opieki zdrowotnej w Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej od dnia 01.01.2020 r.

Umowa Nr 17-21/B0015/PSZ - Świadczenia Opieki Zdrowotnej w Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej

(Ryczałt PSZ - Szpital II stopnia;
Poza ryczałtem:zakres świadczeń: chirurgia dziecięca - diagnostyka poza pakietem onkologicznym, chirurgia dziecięca – diagnostyka onkologiczna, chirurgia ogólna - diagnostyka poza pakietem onkologicznym, chirurgia ogólna – diagnostyka onkologiczna, położnictwo i ginekologia - diagnostyka poza pakietem onkologicznym, położnictwo i ginekologia – diagnostyka onkologiczna, gruźlica i choroby płuc - diagnostyka poza pakietem onkologicznym, gruźlica i choroby płuc – diagnostyka onkologiczna, neurologia - diagnostyka poza pakietem onkologicznym, neurologia – diagnostyka onkologiczna, dermatologia i wenerologia - diagnostyka poza pakietem onkologicznym, dermatologia i wenerologia – diagnostyka onkologiczna, nefrologia - diagnostyka poza pakietem onkologicznym, nefrologia – diagnostyka onkologiczna, gastroenterologia - diagnostyka poza pakietem onkologicznym, gastroenterologia – diagnostyka onkologiczna, endokrynologia - diagnostyka poza pakietem onkologicznym, endokrynologia – diagnostyka onkologiczna, urologia - diagnostyka poza pakietem onkologicznym, urologia – diagnostyka onkologiczna, otolaryngologia - diagnostyka poza pakietem onkologicznym, otolaryngologii – diagnostyka onkologiczna, okulistyka - diagnostyka poza pakietem onkologicznym, okulistyka – diagnostyka onkologiczna, chirurgia onkologiczna - diagnostyka poza pakietem onkologicznym, chirurgia onkologiczna - diagnostyka onkologiczna, badania tomografii komputerowej (TK), badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia, kardiologia - hospitalizacja E10,E11,E12G,E15, neonatologia – hospitalizacja II poziom referencyjny, neonatologia – hospitalizacja II poziom referencyjny - N20, N22, N23, N24, N25, położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny - N01,N02,N03,N20, chirurgia ogólna – hospitalizacja – świadczenia - poza pakietem onkologicznym, chirurgia ogólna – hospitalizacja - pakiet onkologiczny, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja – świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (świadczenia finansowane odrębnie w PSZ), okulistyka – hospitalizacja - B18, B19, urologia – hospitalizacja – świadczenia poza pakietem onkologicznym, urologia – hospitalizacja - pakiet onkologiczny, choroby wewnętrzne – hospitalizacja – leczenie pęcherzowego oddzielania naskórka, pediatria – hospitalizacja – leczenie pęcherzowego oddzielania naskórka, świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – UE, nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym, nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym – UE, program lekowy - leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, leki w programie lekowym - leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, program lekowy - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), leki w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD, program lekowy- leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD -10 N31), leki w programie lekowym - leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31), chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym, chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym)

Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne poza Systemem Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej od dnia 01.01.2020 r.:

Umowa Nr 11-21/B0015/AOS Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (świadczenia w zakresie: neurochirurgii, neurochirurgii – diagnostyka onkologiczna, onkologii, onkologii - świadczenia pierwszorazowe, onkologii - diagnostyka onkologiczna, hematologii, hematologii - świadczenia pierwszorazowe, hematologii - diagnostyka onkologiczna)

Umowa Nr 18-23/B0015/ASDK Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (świadczenia w zakresie: rezonansu magnetycznego)

Umowa Nr 18-21/B0015/SZP-PT Leczenie Szpitalne – Programy Zdrowotne Lekowe: (program lekowy – leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych, leki w programie lekowym - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych)

Umowa Nr 19-23/B0015/PSY Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień (świadczenia psychologiczne, świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych)

Umowa Nr 17-22/B0015/OPH Opieka Paliatywna i Hospicyjna (świadczenia w hospicjum domowym, świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym, porada w poradni medycyny paliatywnej)

Umowa Nr 18-22/B0015/REH Rehabilitacja Lecznicza (lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych, fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia ambulatoryjna dla niepełnosprawnych)

Umowa Nr 17-22/B0015/STM Leczenie Stomatologiczne (świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii)

Umowa Nr 17-22/B0015/SOK Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie (hemodializoterapia z zapewnieniem 24h dyżuru)

Umowa Nr 19-20/B0071/RTM Ratownictwo Medyczne

(świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego)

Umowa Nr 17-22/B0015/PRO Profilaktyczne Programy Zdrowotne (program profilaktyki raka piersi– etap pogłębionej diagnostyki, program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy w pracowni stacjonarnej)

Umowa Nr B0015/POZ Świadczenia gwarantowane w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (świadczenia w zakresie transportu sanitarnego w POZ)