Szkoła Rodzenia

PROWADZĄCY
Ewa Grzymała - położna, Certyfikowany Doradca Laktacyjny CDL
lokalizacja: w Przychodni Specjalistycznej na niskim parterze Szpitala
rejestracja: osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy szkoły rodzenia

telefon: (52) 354 54 12

godziny pracy szkoły rodzenia:

• wtorek 14.00 - 17.00
• czwartek 14.00 - 17.00

"Naprawdę żyjemy tylko wtedy, gdy żyjemy ... Dla Kogoś"
prof. Włodzimierz Fijałkowski

Koncepcja funkcjonowania Szkoły Rodzenia

Inowrocławska Szkoła Rodzenia rozpoczęła swoją działalność w marcu 1998 roku. Powstała z inicjatywy ówczesnego ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego lek. med. Janusza Wójcika przy ścisłej współpracy z Naczelną Pielęgniarką Szpitala mgr piel. Teresą Jaros.

Szkoła Rodzenia jest placówką edukacyjną, która przygotowuje rodziców do świadomego i zrównoważonego dwurodzicielstwa. Program wspierania i przygotowania do rodzicielstwa powstał w myśl ekologii zintegrowanej (zaspokojenie wymogów w zakresie rozwoju osobowego i społecznego człowieka). Program Szkoły Rodzenia obejmuje cykl 8 tygodniowych spotkań w grupach 8-10 osobowych. Grupę stanowią ciężarne od 26 tygodnia ciąży oraz ich partnerzy. Szkoła realizuje projekt Szpitala Przyjaznego Dziecku.

Rolą Szkoły Rodzenia jest:
 • oswojenie się ze zmianami ciążowymi i traktowanie ich jako coś naturalnego,
 • podjęcie dialogu z dzieckiem we wczesnym okresie prenatalnym,
 • uświadomienie istoty karmienia naturalnego i wczesne przygotowanie do tego okresu,
 • przygotowanie się na przyjęcie dziecka poprzez pielęgnację i masaż noworodka,
 • aktywizowanie ciężarnych do ćwiczeń - stopniowanie wysiłku,
 • oswojenie z oddechem przeponowym jako element pracy na sali porodowej,
 • przekazanie ojcom ważnych elementów manualnych: dotyku, masażu - rola partnerstwa na sali porodowej,
 • ukierunkowanie na rodzaj muzyki i słuchanie w trakcie zajęć, relaksu w domu, wyciszenie na sali porodowej,
 • zwiększenie więzi emocjonalnej między rodzicami a dzieckiem we wczesnym rozwoju prenatalnym.
Zamierzenia promocyjne Szkoły Rodzenia

- przygotowanie do ról rodzicielskich,
- podejmowanie zamierzeń prokreacyjnych,
- promocja karmienia naturalnego,
- psychofizyczne przygotowanie pary do odbycia porodu naturalnego,
- trening przedporodowy; ćwiczenia oddechowe, ruchowe, relaks,
- przygotowanie kobiet do aktywnego rodzenia, w tym również do porodu w wodzie

Prelegenci Szkoły Rodzenia

- położna środowiskowa/rodzinna, doradca laktacyjny
- dr n. med. specjalista pediatra
- lek. med. specjalista położnik - ginekolog
- psycholog kliniczny

Założenia i cele, które powodują, że przygotowujemy do porodu i rodzicielstwa
 • "Centrum informacji dla kobiet"
 • Integracja w grupie
 • Wyrażanie przez uczestników szkoły potrzeb i oczekiwań w kontakcie z personelem
 • Promocja zdrowia rodziny
 • Przygotowanie do sprawnego "rozegrania" porodu
 • Oswojenie ciężarnej z umiejętnościami relaksacji
 • Wyeliminowanie lęku przed porodem
 • Przekaz wiedzy z fizjologii porodu, połogu i karmienia piersią