Poradnia Psychologiczna

lokalizacja:I piętro Przychodni Specjalistycznej Szpitala oraz pawilon stacji dializ wraz z poradniami specjalistycznymi
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji: - mgr Mirosława Drzewucka - (52) 35 45 335
- mgr Alina Sarnowska - (52) 35 45 357
- mgr Danuta Taflińska (52) 35 45 461
- mgr Marta Domin - (52) 35 45 658
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
przyjmujący:
 • Mirosława Drzewucka - psycholog,
 • Alina Sarnowska - psycholog kliniczny,
 • Danuta Taflińska - psycholog,
 • Marta Domin - psycholog.
godziny pracy poradni:

poniedziałek7.30 - 15.05
wtorek7.30 - 15.05
środa7.30 - 15.05
czwartek7.30 - 18.00
piątek7.30 - 15.05

opis:

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszelkich zaburzeń lękowych, zaburzeń adaptacyjnych, reakcji na ciężki stres, zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych, objawów i oznak chorobowych dotyczących stanu emocjonalnego, powierzchowności, a także leczeniem osób z potencjalnym zagrożeniem zdrowia warunkami socjoekonomicznymi i psychosocjalnymi.

wykonywane procedury:
 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń psychologicznych w trybie ambulatoryjnym:
  • zaburzenia lękowe w postaci fobii
  • zaburzenia lękowe
  • reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
  • zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
  • inne zaburzenia nerwicowe
  • czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach
  • nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia
  • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych.
  • objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego
  • stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania
  • osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia warunkami socjoekonomicznymi i psychosocjalnymi
  • osoby wymagające świadczeń służby zdrowia w innych okolicznościach.
 • Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.):
  • procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne
  • procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu)
  • badanie testem inteligencji
  • badanie testem psychologicznym
  • badanie osobowości
  • testy/ocena psychologiczna inne
  • psychologiczna ocena stanu psychicznego - inna niż wymieniona
  • terapia behawioralna, terapia awersyjna, trening behawioralny, desenytyzacja, wygaszanie, trening autogenny, terapia behawioralno - relaksacyjna.
  • interwencja kryzysowa
  • psychoterapia kryzysowa
  • psychoterapia podtrzymująca
  • skierowanie na psychoterapię
  • skierowanie do dalszej opieki psychiatrycznej.
 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale zamkniętym.
 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.