Oddział Kardiologiczny, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracownia Hemodynamiki


KOORDYNATOR
dr n. med. Marek Bronisz
lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii

lokalizacja: III piętro
telefon: (52) 354 55 30, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
z-ca koordynatora: Beata Cieślak
lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych
p.o. pielęgniarki oddziałowej: mgr Izabela Ograbek

Personel lekarski:
 • Łucja Oleśkowska - lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii,
 • Piotr Nowakowski - lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, lekarz specjalista II stopnia w zakresie kardiologii,
 • Małgorzata Brzustowska - lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista w zakresie kardiologii,
 • dr n. med. Robert Drogowski - lekarz specjalista II stopnia w zakresie kardiologii, II stopnia w zakresie transfuzjologii klinicznej oraz II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych,
 • Marcin Adanowicz - lekarz specjalista I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych,
 • Marcin Mielcarek - lekarz specjalista w zakresie kardiologii,
 • Beata Budka – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista w zakresie kardiologii,
 • Piotr Grudewicz - lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,specjalista w zakresie kardiologii,
 • dr n. med. Weronika Oleśkowska-Florek - lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
 • Olga Maria Dziennik – Pachulska – lekarz - rezydent,
 • dr n. med. Marek Radomski - KOORDYNATOR, lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii,
 • dr n. med. Wojciech Balak - lekarz specjalista w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych,
 • dr n. med. Mirosław Jabłoński - lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii,
 • Tomasz Wnuk - lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii,
 • Łukasz Bednarczyk - lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
 • Maciej Olechnicki - lekarz specjalista w zakresie kardiologii,
 • Gabriel Bielawski - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii,
 • Waldemar Dorniak - specjalista w zakresie kardiologii i angiologii,
 • Robert Romanek - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii,
 • Marcin Rychter - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii,
 • Michał Ziołkowski - specjalista chorób wewnętrznych,
 • Marta Wawrzeńczyk - lekarz, specjalista w zakresie kardiologii,
 • Mariola Moczkodan - lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii, w trakcie specjalizacji w zakresie kardiologii,
 • dr n. med. Grzegorz Bojarski - lekarz specjalista II st. w zakresie chorób wewnętrznych oraz specjalista w dziedzinie kardiologii,
 • Wojciech Barancewicz - lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii.
Opis oddziału:
Oddziały leczą pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, takimi jak: zawał serca, dusznica bolesna, zaburzenia rytmu serca.
Oddziały wykonują wysokospecjalistyczne procedury w zakresie kardiologii zachowawczej: 24-godzinne badanie holterowskie, test wysiłkowy, test pochyleniowy, bad. echokardiograficzne serca, test stymulacji przezprzełykowej serca oraz stymulację endokawitarną serca.
W zakresie kardiologii inwazyjnej oddziały wykonują wysokospecjalistyczne procedury polegające na wszczepianiu rozruszników serca jedno i dwujamowych, kardiowerterów oraz repozycje elektrod. W pracowni hemodynamiki wykonywane są procedury z zakresu kardiologii inwazyjnej dotyczące ostrych zespołów wieńcowych - leczenie z zastosowaniem leków trombolitycznych, angioplastyki wieńcowej oraz koronografię.

wykonywane procedury:
 • diagnostyka i leczenie bólów w klatce piersiowej (ostrych zespołów wieńcowych, choroby wieńcowej stabilnej i niestabilnej), diagnostyka i leczenie wady serca oraz zastawek tętniczych; diagnostyka i leczenie: zapalenia osierdzia, mięśnia sercowego, zapalenia wsierdzia; diagnostyka podstawowa i specjalistyczna oraz leczenie: przełomu nadciśnieniowego, nadciśnienia tętniczego - wszystkich postaci; diagnostyka i leczenie niewydolności serca; diagnostyka i leczenie zatorowości płucnej; diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu, przewodnienia: zakładanie elektrody do czasowej stymulacji, stymulacja przełykowa;
 • diagnostyka zasłabnięć i utrat przytomności - wykonywanie testu pionizującego;
 • pobieranie materiału do badań - nakłuwanie worka osierdziowego i opłucnej;
 • leczenie farmakologiczne i rehabilitacja chorych po zabiegach kardiochirurgicznych;
 • rehabilitacja kardiologiczna chorych wymagających takiego postępowania; kwalifikowanie do leczenia chorych w ośrodkach wysokospecjalistycznych ( klinikach );
 • działalność naukowa - uczestnictwo w badaniach klinicznych leków we współpracy z ośrodkami prowadzącymi takie badania;
 • ponadto: na oddziale kardiologicznym są diagnozowani i leczeni chorzy z jednostkami chorobowymi innymi niż z zakresu kardiologii, w tym: chorzy z cukrzycą, która współistnieje z chorobami serca i naczyń; chorzy z ostrymi i przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli; chorzy z niewydolnością nerek - przyjmowani z OZW, zaburzeniami rytmu, przewodnieniem; chorzy z anemią i chorobami przewodu pokarmowego - przyjmowani z powodu bólu za mostkiem.
 • szkolenie lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.