Oddział Opieki Paliatywnej


KOORDYNATOR
Teresa Bancerz
lekarz specjalista I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista II stopnia w zakresie geriatrii, specjalista w zakresie medycyny paliatywnej

lokalizacja: IV piętro
(w lokalizacji I i II Oddziału Wewnętrznego)

telefon: (52) 354 55 61, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
pielęgniarka oddziałowa: Mariola SkoniecznaPersonel lekarski:
 • Wanda Flenz-Drzewiecka - lekarz specjalista II stopnia chorób wewnętrznych.
Opis oddziału:
Oddział sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną nad chorymi z zaawansowanymi, nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi schorzeniami. Zazwyczaj są to pacjenci z chorobą nowotworową, znajdujący się z reguły w terminalnym okresie choroby.
Oddział paliatywny sprawuje opiekę również nad rodzinami chorych poprzez wsparcie psychosocjalne, duchowe podczas choroby osoby bliskiej, a także przez edukację w zakresie praktycznego sprawowania opieki, profilaktyki odleżynowej i leczenia odleżyn, podawania leków, żywienia, pielęgnowania osoby chorej.
Celem tych wielokierunkowych działań jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin. Oddział zapewnia możliwość kontroli objawów trudnych do opanowania w warunkach domowych (np. silny ból, duszność, splątanie, pobudzenie, wymioty i inne dokuczliwe objawy somatyczne ) oraz wykonanie doraźnych zabiegów instrumentalnych.
Oddział ściśle współpracuje z Poradnią Opieki Paliatywnej oraz Hospicjum Domowym, świadczącym pomoc w domu chorego.

wykonywane procedury:
 • diagnostyka, ocena nasilenia objawów schorzeń nie poddających się leczeniu przyczynowego np. ból, duszność, wymioty, zaparcia, pobudzenie psychomotoryczne;
 • leczenie zachowawcze w trybie stacjonarnym; pielęgnacja chorego nieprzytomnego; postępowanie: z chorym z porażeniem kończyn, z chorym ze złamaniami w obrębie układu kostno-stawowego, z chorym z niedrożnością nieoperacyjną, z chorym pobudzonym psychomotorycznie, z chorym z bólem trudnym do uśmierzenia, z chorym u którego występuje trudna do opanowania duszność, z chorym z nudnościami i wymiotami; z chorym, u którego występują zaparcia stolca, biegunki, zaburzenia w oddawaniu moczu, z chorym z anoreksją i kacheksją, uczuciem szybko pojawiającego się zmęczenia, z chorym u którego występują zmiany w obrębie jamy ustnej, z chorym u którego występują owrzodzenia odleżynowe, z chorym u którego występują guzy grzybiaste, krwawiące, przetoki, przykre zapachy, z chorym z krwotokiem, z chorym ze świądem, z chorym z lękiem i niepokojem, okresową paniką, z chorym z bólem duchowym, egzystencjalnym, postępowanie z chorym w agonii oraz wspieranie członków rodziny, towarzyszących choremu z bólem duchowym, egzystencjalnym, postępowanie z chorym w agonii oraz wspieranie członków rodziny, towarzyszących choremu w umieraniu, agonii i po zgonie;
 • zabiegi rehabilitacyjne (prowadzenie rehabilitacji ruchowej i oddechowej);
 • zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne;
 • edukacja i instruktaż rodzin;
 • świadczenia wykonywane przez psychologa (psychoterapia bezpośrednia / odreagowująca, racjonalna, relaksacja, wizualizacja, podtrzymująca /, psychoterapia pośrednia / rodziny w czasie trwania choroby pacjenta /;
 • świadczenia wykonywane przez duchownego (gotowość niesienia posługi sakramentalnej w każdym czasie, sprawowanie Eucharystii w kaplicy hospicyjnej, gotowość rozmowy z chorym - w miarę możliwości na każdą prośbę pacjenta);
 • udzielanie konsultacji i porad na oddziałach szpitalnych;
 • kwalifikacja do leczenia szpitalnego w ośrodkach wysokospecjalistycznych (centra onkologii).
 • Ponadto szkolenie pielęgniarek stażystek.