Konkursy ofert

OGŁOSZENIA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NA POTRZEBY SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU - POSTĘPOWANIE NR 8/2020, POSTĘPOWANIE NR 9/2020

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu informuje, że Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - Postępowanie nr 8/2020, Postępowanie nr 9/2020 są umieszczone na stronie BIP Szpitala pod adresem:

http://www.bip.pszozino.lo.pl/?cid=148&bip_id=1742

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY, DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH, PSYCHOLOGÓW, PIELĘGNIARKI, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Regulamin konkursu ofert, formularze ofert są umieszczone – do pobrania – na stronie BIP Szpitala pod adresem: http://www.bip.pszozino.lo.pl/?cid=148&bip_id=1740

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarek/pielęgniarzy i ratowników medycznych

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Regulamin konkursu ofert, formularze ofert są umieszczone – do pobrania – na stronie BIP Szpitala pod adresem: http://www.bip.pszozino.lo.pl/?cid=148&bip_id=1737

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Regulamin konkursu ofert, formularze ofert są umieszczone – do pobrania – na stronie BIP Szpitala pod adresem: http://www.bip.pszozino.lo.pl/?cid=148&bip_id=1731