Konkursy ofert

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NA POTRZEBY SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU - POSTĘPOWANIE NR 2/2021 I POSTĘPOWANIE NR 3/2021

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu informuje, że Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - Postępowanie nr 2/2021 i Postępowanie nr 3/2021 jest umieszczone na stronie BIP Szpitala pod adresem http://www.bip.pszozino.lo.pl/?cid=148&bip_id=1754

07.06.2021

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NA POTRZEBY SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU - POSTĘPOWANIE NR 1/2021

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu informuje, że Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - Postępowanie nr 1/2021 jest umieszczone na stronie BIP Szpitala pod adresem http://www.bip.pszozino.lo.pl/?cid=148&bip_id=1753

21.05.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki, położne, rat. medycznych, diagnostów laboratoryjnych

Postępowanie konkursowe nr 2/2021
Postępowanie konkursowe nr 3/2021)
Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Regulamin konkursu ofert, formularze ofert są umieszczone – do pobrania – na stronie BIP Szpitala pod adresem: http://www.bip.pszozino.lo.pl/?cid=148&bip_id=1754

04.05.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (Postępowanie konkursowe nr 1/2021)

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn.zm) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Regulamin konkursu ofert, formularze ofert są umieszczone – do pobrania – na stronie BIP Szpitala pod adresem: http://www.bip.pszozino.lo.pl/?cid=148&bip_id=1753

08.04.2021