Konkursy ofert

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NA POTRZEBY SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU - POSTĘPOWANIE NR 8/2021

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu informuje, że Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu - Postępowanie nr 8/2021 jest umieszczone na stronie BIP Szpitala pod adresem
http://www.bip.pszozino.lo.pl/?cid=148&bip_id=1767

03.12.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pracowni Hemodynamiki Postępowanie konkursowe nr 8/2021

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Regulamin konkursu ofert, formularze ofert są umieszczone – do pobrania – na stronie BIP Szpitala pod adresem:
http://www.bip.pszozino.lo.pl/?cid=148&bip_id=1767

09.11.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, pielęgniarzy, położne, ratowników medycznych, techników elektroradiologii, fizjoterapeutów, techników masażystów Postępowanie konkursowe nr 7/2021

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Regulamin konkursu ofert, formularze ofert są umieszczone – do pobrania – na stronie BIP Szpitala pod adresem:
http://www.bip.pszozino.lo.pl/?cid=148&bip_id=1766

09.11.2021

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, diagnostów laboratoryjnych Postępowanie konkursowe nr 6/2021

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Regulamin konkursu ofert, formularze ofert są umieszczone – do pobrania – na stronie BIP Szpitala pod adresem:
http://www.bip.pszozino.lo.pl/?cid=148&bip_id=1765

09.11.2021