DZIAŁ PRALNI I DEZYNFEKCJI

KIEROWNIK
Anna Oczachowska
tel. (52) 354 54 06, (52) 354 55 71
lokalizacja: w kompleksie budynków zespolonych Szpitala im. dra L. Błażka przy ul. Poznańskiej 97 w Inowrocławiu.
Informacje wstępne

Połączenie architektoniczne budynku jak również jego cechy funkcjonalne sprawiają, iż pralnia jest przystosowana do przyjmowania bielizny drogami zamkniętymi ze Szpitala i także drogami otwartymi od zleceniodawców zewnętrznych. Pralnia przystosowana jest do wykonywania usług pralniczych w bardzo szerokim zakresie ze szczegółowym zwróceniem uwagi na przestrzeganie norm sanitarno-higienicznych.

Zasady zdawania i odbioru bielizny
 • dział pralni i dezynfekcji zabezpiecza worki do transportu bielizny,
 • zdana bielizna powinna być posegregowana i rozlicza się ją według kg/sztuk zapisując asortyment na specyfikacji zdawczo - odbiorczej,
 • czysta bielizna płaska transportowana jest w podwójnym opakowaniu - folia i worek z grubej tkaniny poliestrowej, natomiast odzież robocza - kitle na wieszakach w rękawach foliowych.

Zasady zdawania i odbioru bielizny
 • pralnia spełnia warunki do prania bielizny szpitalnej (Dz.U.Nr 116 poz. 985 z 2005 r.);
 • bielizna szpitalna dzielona jest na bieliznę:
  - reżimową, na którą składa się bielizna noworodkowa, położnicza i operacyjna,
  - ogólnoszpitalną, na którą składa się bielizna z pozostałych oddziałów szpitalnych.
  Do powyższego podziału bielizny opracowane są odpowiednie technologie prania i jej dezynfekcji. Ponadto podział bielizny reżimowej jest ściśle przestrzegany od momentu przyjęcia do magazynu brudnego poprzez cały cykl technologiczny aż do momentu wydania z magazynu czystego pralni.
 • pralnia posiada drogi sanitarne czyste i brudne, dysponuje ciągiem technologicznym maszyn i urządzeń pralniczych z barierą higieniczną, w skład których wchodzą między innymi przelotowe pralnico-wirówki oddzielające stronę brudną pralni od czystej co w efekcie zapewnia czystość mikrobiologiczną bielizny i zabezpiecza krzyżowanie się dróg brudnych i czystych (wtórne zakażenia);
 • bielizna nieoperacyjna jest prana w pralnicach funkcjonujących w odrębnym cyklu technologicznym oddzielonym od bielizny operacyjnej;
 • jakość wypranej bielizny pod względem czystości mikrobiologicznej poparta jest pobieranymi próbami czystościowymi wykonywanymi przez Pracownię Bakteriologiczną. Sprawdzana jest również skuteczność dezynfekcji chemiczno-termicznej;
 • pralnia posiada pralnice do prania bielizny określonego ryzyka;
 • punkty mycia rąk personelu znajdują się we wszystkich śluzach łączących stronę brudną z czystą. Wyposażone są one w dozowniki z mydłem płynnym i środkiem dezynfekującym o szerokim spektrum działania.
 • czysta bielizna noworodkowa i niemowlęca jest izolowana;
 • w magazynie bielizny czystej w czasie zmiany włączane są 2 razy po 20 minut lampy bakteriobójcze;

Technologia prania i prasowania
 • cała bielizna brudna zakwalifikowana jest jako skażona i pod tym kątem dopasowane są technologie prania i dezynfekcji z zachowaniem podziału na:
  - bieliznę noworodkową,
  - bieliznę położniczą,
  - bieliznę operacyjną,
  - bieliznę ogólnoszpitalną.
 • twardość wody, temperatura, czas stężenia środków piorących i środków dezynfekcyjnych kąpieli piorących, zostały tak dobrane, że zapewniają czystość mikrobiologiczną. Wybielają nie niszcząc włókna, gwarantując przy tym wysokiej jakości wypraną bieliznę.
 • technologia prania bielizny oparta jest na środkach piorących "Pollena- Paczków" z firmy "Henkel Ekolap", "WKP Garwolin" przeznaczonych do prania i dezynfekcji chemiczno-termicznej bielizny białej, kolorowej i wykonanej z włókien syntetycznych.
 • dezynfekcje bielizny potencjalnie skażonej B VT.TBC.HIV WZW przeprowadzamy poprzez dwa płukania wstępne z chloraminą po 20 min.
  I pranie z dezynfekcją 20 min. "Eltra" temperatura 600 C
  II pranie w temperaturze 950 C - 20 min.
 • stosowane technologie prania są oparte na wytycznych PZH jak również Instytutu Matki Dziecka. Użyte środki dezynfekcyjne posiadają atest PZH zgodnie z Dziennikiem Urzędowym MZiOS Nr 11 poz. 32 z 1996 r.
 • suszenie, maglowanie oraz prasowanie bielizny odbywa się na nowoczesnym specjalistycznym sprzęcie w wysokich temperaturach ( 2000 C ). Wyjątek stanowi odzież wykonana z elanobawełny do której przystosowana jest temperatura wskazana przez producenta.

Uwagi ogólne

Dostawa czystej i odbiór brudnej bielizny odbywa się codziennie od poniedziałku do soboty, uwzględniając sobotę jako dzień dostawy i odbioru bielizny reżimowej, a godziny dostosowujemy do potrzeb Zleceniodawcy.

Personel pracujący w pralni jest w dużej części wyszkolony specjalistycznie, cechuje go doświadczenie zawodowe oraz wieloletni staż pracy w pralnictwie służby zdrowia.