Informacja o stopniowym znoszeniu ograniczeń w udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu


Na podstawie przepisów tzw. specustawy – specjalnej ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią COVID-19 wywołaną przez koronowirusa SARS-CoV-2, wykonując polecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zalecenia Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu – działając zapobiegawczo i profilaktycznie – zdecydował o ograniczeniu do niezbędnego minimum udzielenia świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego (w tym przyjęć na hospitalizację, operacje, zabiegi i badania diagnostyczne, porady u specjalisty, zabiegi fizjoterapeutyczne itp.) – z dniem 18 marca 2020 r. do odwołania, oraz o ograniczeniach w zakresie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych i porodów rodzinnych – z dniem 12 marca 2020 r. do odwołania, by w efekcie zminimalizować szybkie rozprzestrzenianie się zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Z dniem 11 maja 2020 r. w Szpitalu przywrócono częściowo przyjęcia planowe pacjentów (zakwalifikowanych do kategorii „przypadek pilny”) na Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz Oddział Okulistyczny, a także przyjęcia pacjentów do Pracowni Fizjoterapii na rehabilitację leczniczą warunkach ambulatoryjnych i domowych (zabiegi fizjoterapeutyczne).

Z dniem 25 maja 2020 r. w Szpitalu przywrócono wykonywanie planowych badań i zabiegów diagnostycznych i leczniczych w: Centralnym Laboratorium Analitycznym, Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Pracowni Serologicznej, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Zakładzie Anatomii Patologicznej, Pracowni Elektrodiagnostyki (EKG), Pracowni Elektrodiagnostyki (EEG, WP, EMG), Pracowni Echokardiograficznej, Pracowniach Endoskopowych.

Z dniem 1 czerwca 2020 r. w Szpitalu przywrócono przyjęcia planowe na wszystkie Oddziały Szpitala i do wszystkich Poradni Specjalistycznych (w tym do Szkoły Rodzenia).

Uwaga! Nadal umożliwia się również teleporady [nie dotyczy to jednak porad u specjalisty tzw. pierwszorazowych]. Numery telefonów do specjalistów udzielających teleporad zamieszczone są w poniższym komunikacie dotyczącym teleporad.

Z dniem 8 czerwca 2020 r. w Szpitalu umożliwia się obecność osoby bliskiej przy porodzie (tzw. porody rodzinne na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym).

Przywracanie działalności Szpitala następuje przy jednoczesnym zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego. W związku z tym, poniżej zostały dla Państwa zamieszczone informacje dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (w tym informacje dotyczące zbierania wywiadu epidemiologicznego) oraz zasad reżimu sanitarnego.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów/ich opiekunów oraz pracowników Szpitala w obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, uprzejmie prosimy, o ile jest to możliwe, o załatwianie spraw telefonicznie, w szczególności o wcześniejszą telefoniczną rejestrację na świadczenia udzielane w Szpitalu. – Numery telefonów do poszczególnych rejestracji są umieszczone w zakładkach znajdujących się na początku strony: „Poradnie”, „Pracownie”, „Szkoła Rodzenia”. Numery telefonów do sekretariatów poszczególnych oddziałów Szpitala są umieszczone w zakładkach znajdujących się na początku strony: „Oddziały”.

Rejestracja na świadczenia w laboratoriach/ zakładach/ pracowniach diagnostycznych i zabiegowych odbywa się w dni powszednie od godziny 7:00 do godziny 14:00. Natomiast rejestracja na porady udzielane w poradniach Przychodni Przyszpitalnej odbywa się w godzinach pracy danej poradni.

Jednocześnie przypominam, że w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej(w godzinach jej funkcjonowania, tj. od poniedziałku do piątku - w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo) również istnieje możliwość uzyskania teleporady. Przed osobistą wizytą w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia możliwości osobistej porady/wizyty. - Numery telefonów do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, pod którymi możliwe jest uzyskanie teleporady oraz ustalenie możliwości osobistej porady/wizyty w Poradni, znajduje się w zakładce znajdującej się na początku strony: „Nocna i Świąt. Opieka Zdrowotna”.

Uprzejmie prosimy o ścisłe przestrzeganie wyznaczonych godzin przyjęć do Szpitala, badań, zabiegów, porad/wizyt, a także przekazanych zaleceń.