DOTACJE OD SAMORZĄDÓW


Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż w ostatnim okresie na przełomie miesiąca marca, kwietnia i maja bieżącego roku w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu zostały podpisane pomiędzy naszym Zakładem, a Powiatem Inowrocławskim oraz samorządami Gminy Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Pakość, Janikowo i Kruszwica umowy dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do funkcjonowania Szpitala.

W dniu 20.03.2020 r. z Powiatem Inowrocławskim podpisano umowę na dotację w kwocie 16.222,00 zł. przeznaczoną na zakup urządzeń do odkażania ambulansów, natomiast w dniu 08.05.2020r. podpisano umowę na dotację w kwocie 80.000,00 zł na zakup oprogramowania wspierającego proces controllingu zarządczego.

W dniu 20.04.2020 r. z Gminą Inowrocław podpisano umowę na dotację w kwocie 25.000,00 zł. przeznaczoną na zakup sprzętu medycznego - lampy bezcieniowej sufitowej dla Pełnoprofilowej Sali Zabiegowej Laryngologicznej.

W dniu 06.04.2020 r. z Gminą Złotniki Kujawskie podpisano umowę na dotację w kwocie 8.000,00 zł. na zakup sprzętu medycznego-pompy infuzyjnej objętościowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, natomiast w dniu 16.04.2020r. podpisano z w/w gminą umowę na dotacje w kwocie 54.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzenia do wspomagania kompresji klatki piersiowej.

W dniu 05.05.2020 r. z Gminą Pakość podpisano umowę na dotację w kwocie 8.000,00 zł. przeznaczoną na zakup aparatu do EKG-Schiller Cardiovit wraz z wózkiem.

W dniu 15.05.2020 r. z Gminą Janikowo podpisano umowę na dotację w kwocie 23.000,00 zł na zakup ureterorenofiberoskopu na potrzeby Sali zabiegowej Endoskopowej TUR.

W dniu 15.05.2020 r. z Gminą Kruszwica, podpisano umowę na dotację w kwocie 30.032,00 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej: zakup doposażenia do mikroskopu optycznego wraz z wyposażeniem oraz kamerą cyfrową z przeznaczeniem dla Zakładu Anatomii Patologicznej.

W imieniu pacjentów, współpracowników i własnym pragnę podziękować za udzielone przez Samorządy wsparcie i okazaną ofiarność w przyznanych dotacjach, pozwalających na poprawę bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń leczonym pacjentom.

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
Im. Dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patalas