Zmiana komunikatu - w sprawie ograniczenia udzielania świadczeń wykonywanych planowo