KOMUNIKAT w sprawie umożliwienia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w postaci porad/wizyt na odległość (TELEPORAD)


  • zobacz komunikat
  • wykaz telefonów
  • teleporady - wizyty fizjoterapeutyczne

    Od dnia 27 kwietnia 2020 r. istnieje możliwość udzielania teleporad w zakresie rehabilitacji leczniczej – wizyty fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych i domowych w formie połączeń audio/wideo.

  • instrukcja obsługi TELEPORADA
  • regulamin usługi TELEPORADA