KOMUNIKAT

Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ograniczenia odwiedzin pacjentów w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu – w Oddziale Dziecięcym

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.), §89 pkt 35 i §91 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz Zarządzenia Nr 4/2020 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ograniczenia odwiedzin pacjentów w  Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu – w Oddziale Dziecięcym, ze względu na występującą w środowisku pozaszpitalnym zwiększoną zachorowalność na grypę oraz choroby grypopodobne, które mogą stanowić ryzyko dla hospitalizowanych pacjentów, z dniem 30 stycznia 2020 r. do czasu odwołania, w Oddziale Dziecięcym wprowadza się następujące ograniczenie odwiedzin pacjentów:

• jednego pacjenta może odwiedzać jednocześnie nie więcej niż jedna osoba.