Uroczystość odsłonięcia Pomnika PCK

Informujemy, iż Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Inowrocławiu w dniu 06 grudnia
2019 r. godz. 11.00 na Skwerze PCK przed Szpitalem Wielospecjalistycznym w Inowrocławiu dokona odsłonięcia Pomnika PCK. Uroczystość poświęcona jest 100-leciu działalności PCK na terenie Powiatu Inowrocławskiego.