Dzisiaj jest: 17 Sierpnia 2019 r.   Imieniny obchodzą:
Anita, Julianna, Jacek
Jubileusz 30-lecia szpitala

Komunikat

z dnia 30 stycznia 2019 r.

W sprawie ograniczenia odwiedzin pacjentów w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu – w Oddziale Dziecięcym

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), §89 pkt 35 i §91 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz Zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczenia odwiedzin pacjentów w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka wInowrocławiu – w Oddziale Dziecięcym, ze względu na występującą w środowisku pozaszpitalnym zwiększoną zachorowalność na grypę oraz choroby grypopodobne, które mogą stanowić ryzyko dla hospitalizowanych pacjentów, z dniem 30 stycznia 2019 r. do czasu odwołania, w Oddziale Dziecięcym wprowadza się zakaz odwiedzin pacjentów. Pacjenci zachowują prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osoby trzecie, z tym że nad jednym pacjentem może być sprawowana dodatkowa opieka pielęgnacyjna przez nie więcej niż jedną osobę jednocześnie.