Protokół z rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 1/NM/2018 - Teleradiologia