XVI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu

Program XVI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu.
Wypadki, awarie i katastrofy w środowisku pracy. Postępy organizacyjno – prawne, medyczne, psychologiczne i inżynierii bezpieczeństwa pracy.
Hala Widowiskowo – Sportowa (al. Niepodległości 4)

I dzień 19 kwietnia 2011 r. (wtorek)

10.00 – 10.45 – Uroczyste otwarcie Forum

Sesja plenarna: Bezpieczne środowisko pracy.

Prowadzący:

Prof. dr hab. Jerzy Konieczny

Prof. dr hab. Krystyn Sosada

Dr Eligiusz Patalas


10.45 – 11.05 Zbigniew Kołaciński

Postępowanie ratowniczo lecznicze w zatruciach dymami pożarowymi. Pytania i kontrowersje.


11.05 – 11.20 Stanisław Kowalik

Urazy powypadkowe w świetle koncepcji samoorganizujących się systemów.


11.20 – 11.35 Adam Markowski, Henryk Pawlak, Marek Pietrzykowski

Ocena ryzyka w miejscach pracy zagrożonych wybuchem.


11.35 – 11.45 Zygmunt Muszyński

Dymy chirurgiczne jako składniki bioaerozolu powietrza sali operacyjnej: zagrożenia infekcyjne i toksyczne oraz profilaktyka nowego zagrożenia.


11.45- 11.55 Jerzy S. Michalik

Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce jako ważna przesłanka do programowania działań ratownictwa medycznego.


11.55 – 12.10 Przerwa


12.10 – 12.30 Edward Włodarczyk

Szpitalne plany postępowania podczas wypadków masowych wg wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia.


12.30 – 12.45 Michael Czekajlo

Postępowanie szpitala w wypadkach masowych i katastrofach. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych.


12.45 – 12.55 Konrad Pszczołowski

Bezpieczeństwo środowiska pracy, a ratownictwo medyczne we współczesnych uwarunkowaniach organizacyjno-prawnych.


12.55 – 13.10 Dorota Klimaszyk

Perspektywy toksykologii klinicznej w województwie kujawsko-pomorskim.


13.10 – 13.20 Jerzy Ranecki

Zasady organizacji dekontaminacji w wypadkach masowych i katastrofach wg Państwowej Straży Pożarnej.

13.20 – 13.30 Sławomir Sakrajda, Wiesław Rybacki

Zapobieganie awariom przemysłowym w podmiotach niebędących zakładami zwiększonego ryzyka, w świetle ustaleń kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2009 – 2010.


13.30 – 13.45 Artur Lipowicz, Krystyn Sosada

Koncepcja Systemu Alarmowego 112 w Polsce.


13.45 – 14.00 Monika Skotniczna

Przygotowanie na wypadek zdarzenia radiacyjnego.14.00 – 14.15 Dyskusja panelowa.


14.15 – 15.30 – Obiad

Obrady w sekcjach

Sekcja I - Ratownictwo medyczne i medycyna pracy

Sala w Hali Widowiskowo-Sportowej

Prowadzący:

Prof. dr hab. Zbigniew Kołaciński

Dr Dorota Klimaszyk

Dr Przemysław Paciorek

15.30 – 15.40 Dariusz Dymek

Wyzwania Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wielkopolsce w działaniach podczas wypadków i katastrof w środowisku pracy.


15.40 – 15.55 Iwona Urbanowicz, Joanna Hałas, Przemysław

Paciorek, Stan Ryniak

Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu oparzeń oraz w zatruciu tlenkiem węgla.


15.55 – 16.10 Łukasz Iskrzycki, Marek Brodzki, Jacek Smereka,

Igor Chęciński, Paweł Gawłowski, Jarosław

Sowizdraniuk

Alternatywne sposoby ewakuacji poszkodowanych z podejrzeniem urazu kręgosłupa szyjnego po skoku do wody.

16.10 – 16.30 Andrzej Kołacki

Bezpieczeństwo personelu ratownictwa medycznego oraz pacjentów w ambulansach.


16.30 – 16.45 Przerwa


16.45 – 17.05 Joanna Mydlarska, Marcin Popow, Marcin

Rybakowski

Poczucie bezpieczeństwa w pracy wśród ratowników medycznych i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.


17.05 – 17.20 Alina Borkowska, Łukasz Szczupacki,

Natalia Falkowska, Paweł Weisbrodt,

Przemysław Paciorek

Temperament afektywny, a sprawność funkcji wykonawczych u ratowników medycznych.

C.d. Sekcja I - Ratownictwo medyczne i medycyna pracy


17.20 – 17.40 Maciej Schroeder

Niepowodzenia w działaniach ratowniczych.


17.40 – 18.00 Beata Łaziuk

Zagrożenia w środowisku pracy ratowników medycznych


Sekcja II – Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Sala w Hali Widowiskowo-Sportowej

Prowadzący:

Prof. dr hab. Adam Markowski

Dr Marek Pietrzykowski

Dr Edwin Tytyk

15.30 – 15.50 Kazimierz Miśkiewicz, Antoni Wojaczek,

Piotr Wojtas

Bezpieczeństwo funkcjonalne i niezawodność dyspozytora w zakładzie przemysłowym na przykładzie kopalni podziemnej.


15.50 – 16.10 Edwin Tytyk, Sławomir Miedzianek,

Hieronim Suterski

Ergonomia i inżynieria bezpieczeństwa w ograniczaniu ryzyka zawodowego.


16.10 – 16.30 Hieronim Suterski, Sławomir Miedzianek,

Edwin Tytyk

Wkład inżynierii jakości w zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.


16.30 – 16.45 Przerwa


16.45 – 17.10 Jerzy Ranecki

Nowoczesne technologie ratownicze w KM PSP Poznań (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6).

Samochód rozpoznania chemiczno-biologiczno-radiacyjno (CBR).


17.10 – 17.30 Sławomir Miedzianek, Hieronim Suterski,

Edwin Tytyk

Znajomość przepisów bhp wśród nauczycieli niektórych szkół regionu leszczyńskiego.


17.30 – 17.45 Antoni Wojaczek, Kazimierz Miśkiewicz

Systemy bezpieczeństwa podziemnego zakładu górniczego.


II dzień 20 kwietnia 2011 r. (środa)

Sekcja I - Ratownictwo medyczne i medycyna pracy.

Sala w Hali Widowiskowo-Sportowej


Prowadzący:

Dr Mariusz Goniewicz

Dr Iwona Urbanowicz

Dr Igor Chęciński


10.00 – 10.20 Paulina Stępień, Kamila Sadaj-Owczarek, Marcin Owczarek

Bezpieczeństwo pracy i zadania ratownika medycznego na misji pokojowej w Afganistanie.


10.20– 10.45 Jarosław Sowizdraniuk, Jacek Smereka,

Igor Chęciński

I-gel jako łatwy i efektywny sposób zaopatrywania drożności dróg oddechowych.


10.45 - 11.00 Sławomir Augustyn

Czynniki stymulujące decyzję załogi śmigłowca ratownictwa medycznego.


11.00 – 11.15 Czesław Żaba, Tomasz Wiśniewski,

Artur Jeżyk, Paweł Świderski

Aspekty prawno-organizacyjne i medyczne związane z przypadkiem wycieku chloru z nieszczelnego zbiornika.

C.d. Sekcja I - Ratownictwo medyczne i medycyna pracy.


11.15 – 11.30 Wojciech Żurawiński, Krystyn Sosada

Zagrożenia życia i zdrowia wśród pracowników kopalń z terenu powiatu Ruda Śląska.


11.30 – 11.45 Mariusz Goniewicz, Elżbieta Balcerzyk- Barzdo, Karolina Burska

Stosowanie przymusu bezpośredniego w ratownictwie medycznym.


11.45 – 12.00 Bogusław Bucki, Arkadiusz Niczyporuk, Edyta Rozińska

Próba określenia cech psychofizycznych przyszłych ratowników medycznych, w celu wyłonienia lidera zespołu ratownictwa medycznego, badanie pilotażowe.


12.00 – 12.15 Przerwa


12.15 – 12.30 Wioletta Palczewska

Rola pielęgniarki w Systemie Ratownictwa Medycznego.


12.30 – 12.45 Elżbieta Prussak, Ewa Wieja

Funkcjonowanie SOR w strukturze szpitala wielospecjalistycznego na wybranym przykładzie ZOZ Szpital w Puszczykowie.


12.45 – 13.00 Przemysław Żuratyński, Roma Hartmann- Sobczyńska, Daniel Ślęzak

Wiedza i umiejętności pielęgniarek służby medycyny pracy z zakresu podstawowych czynności ratunkowych.


13.00 – Zakończenie Forum


13.00 – 14.00 – Obiad

Sekcja II – Inżynieria bezpieczeństwa pracy.

Sala w Hali Widowiskowo-Sportowej


Prowadzący:

Dr Jan Zych

Dr Antoni Wojaczek

Dr Jerzy Ranecki


10.00 – 10.30 Jan Zych

Interoperacyjność systemów teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym.


10.30 – 11.00 Witold Gacek

System pierwszej pomocy w MSP a bezpieczeństwo działań ratownictwa medycznego na terenie zakładu pracy


11.00 – 11.20 Janusz Gajewski, Sławomir Butkiewicz, Przemysław Paciorek

BHP przy pracy z materiałami wybuchowymi w kontekście zagrożeń wpływających na życie i zdrowie człowieka.


11.20 – 11.40 Zdzisław Wądołowski

Reagowanie Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. na zagrożenia awarią chemiczną poprzez doskonalenie umiejętności ratowniczych w świetle Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla Zakładu Dużego Ryzyka

C.d. Sekcja II – Inżynieria bezpieczeństwa pracy.


11.40 – 12.00 Andrzej Cieślak

Problematyka prac szczególnie niebezpiecznych przy remontach
w zakładach i zwiększonego ryzyka.


12.00 – 12.15 Przerwa


12.15 – 12.35 Anna Dmochowska, Małgorzata Majder- Łopatka, Zdzisław Salamonowicz

Bezpieczne składowisko odpadów komunalnych.


12.35 – 12.50 Wacław Andrusikiewicz, Mariusz Kapusta,

Dagmara Nowak-Senderowska

Identyfikacja i ocena typowych zagrożeń na stanowisku pracy strażaka-ratownika


13.00 – Zakończenie Forum


13.00 – 14.00 – Obiad


W ramach XVI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa odbędą się następujące warsztaty:


I dzień 19 kwietnia 2011 r. (wtorek)


Warsztaty I

16.00 – 18.00 Wypadek masowy

Prowadzenie: Arkadiusz Trzos


Warsztaty II

16.00 – 18.00 Postępowanie medyczne w trakcie działań pododdziałów antyterrorystycznych.

Prowadzenie: Sławomir Butkiewicz, Magdalena Mażewska


Warsztaty III

16.00 – 18.00 BHP przy pracy z materiałami wysokoenergetycznymi

Prowadzenie: Janusz Gajewski
II dzień 20 kwietnia 2011 r. (środa)

Warsztaty I

11.00 – 13.00 Wypadek masowy

Prowadzenie: Arkadiusz Trzos


Warsztaty II

11.00 – 13.00 Postępowanie medyczne w trakcie działań pododdziałów antyterrorystycznych.

Prowadzenie: Sławomir Butkiewicz, Magdalena Mażewska


Warsztaty III

11.00 – 13.00 BHP przy pracy z materiałami wysokoenergetycznymi

Prowadzenie: Janusz Gajewski


Warsztaty IV

11.00 – 13.00 Współpraca zespołów ratownictwa medycznego z jednostkami ratownictwa specjalistycznego w działaniach przedszpitalnych

Prowadzenie: Michael Czekajlo